Usługi świadczone przez biuro rachunkowe:
 • doradztwo podatkowe
 • prowadzenie księgi handlowej
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałt
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzenie wszelkich deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych
 • prowadzenie kadr i płac
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • rozliczenia PIT i inne usługi księgowe